Urbárske pozemkové spoločenstvo Jablonov
Slúžme lesu, aby nám les slúžil...

Oznamy

  • Naša adresa je: upsj05303@gmail.com
  • Rampa Harmanov je uzamknutá.                                                             V prípade potreby si kľúč môžete požičať  u Ing. Jána Muchu (0905357311) a Jozefa Matveja (0915/649538 ). SMERNICA

PRE ČLENOV URBÁRSKEHO POZEMKOVÉHO SPOLOČNSTVA JABLONOV

O NÁROKOCH NA PALIVOVÉ DREVO V HOSPODÁRSKOM ROKU 2016 - 2019.

1. Každý člen Urbárského pozemkového spoločenstva Jablonov (ďalej len "UPSJ")

má nárok na kúpu palivového dreva za cenu, ktorá sa stanovuje na 18,00 € za 1 prm

(prm-priestorový meter).

2. Nárok na 1 prm palivového dreva sa stanovuje na vlastníctvo 1-20 podielov (hlasov).

TABUĽKA NÁROKOV NA KÚPU PALIVOVÉHO DREVA

POČET PODIELOV (hlasov)     MNOŽSTVO (prm)

          1-20                                           1

        21-40                                           2

        41-60                                           3

        61-80                                           4

        81-100                                          5                

       101-120                                          6

       121-140                                          7 

       141-160                                          8 

       161-180                                          9 

       181-200                                       10  

atď......

atď...

3. Členovia sú povinní svoj záujem o palivové drevo uplatniť písomnou žiadosťou a doručiť ju na adresu: Urbárske pozemkové spoločenstvo, Jablonov č. 277, 053 03 Jablonov.

4. Palivové drevo je možné žiadať celoročne.

5. Výbor vedie "Knihu žiadateľov /členov/ o kúpu palivového dreva", do ktorej žiadateľov zapisuje do poradia podľa dátumu podanej žiadosti. Výbor odkontroluje každú písomnú žiadosť.

6. Člen spoločenstva zaplatí platbu za palivové drevo na účet UPSJ pred expedíciou palivového dreva z lesa.

7. Je povinnosťou členov informovať sa u p. Jána Záhradníka, tel.: 0915519647 o termíne výdaja dreva a dohodnúť s ním expedíciu palivového dreva z lesa. Výdaj dreva z lesa je povolený len za účasti p. Jána Záhradníka alebo ním splnomocnenej osoby a jedného člena výboru alebo jedného člena dozornej rady.

8. Nakladanie dreva na odvozné prostriedky, prevoz dreva a jeho vykládku si zabezpečia vlastníci na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

Schválené uznesením výboru UPSJ č. 25/2016 zo dňa 07.07.2016.